Bestuur

Het bestuur van PST wordt gevormd door:

 • Léon Bobbe (voorzitter)
 • Hendrik Kaptein (penningmeester)
 • Lizet Elshof (algemeen)
 • Anneloes Stroband (secretaris)

Het bestuur wordt ondersteund door de onderstaande leden die ook deelnemen aan de bestuursvergaderingen:

 • Jolanda Somers (jeugd)
 • Petra Baan (verantwoordelijk voor de vrijwilligers)

De verantwoordelijkheden van het bestuur zijn:

 • de huur van het sportpark
 • het onderhoud van de bezittingen
 • het overleg met betrokken instanties, zoals de gemeente en de KNLTB
 • de ledenadministratie en de communicatie met de leden waaronder een jaarlijkse Algemene Ledenvergadering
 • het financiële beheer van de vereniging
 • overige taken die gebruikelijkerwijs onder een verenigingsbestuur vallen

Het bestuur vergadert elke 6-8 weken. Elk lid van de vereniging kan een agendapunt inbrengen door een mailtje te sturen naar bestuur@tennisclubpst.nl. Het bestuur kan de indiener vragen het agendapunt mondeling toe te komen lichten.

Bestuur

Commissies

PST kent meerdere commissies en is altijd op zoek naar enthousiaste vrijwilligers om de verschillende commissies te versterken:

 • Jeugdcommissie, voor meer info bezoek de webpage JEUGDCOMMISSIE >
 • Materiaal: Maria Alves
 • Toernooicommisie: Roderick, Lizet, Anne, Martijn en Herjo (toernooi@tennisclubpst.nl)
 • KNLTB competitie commissie: Madelon van der Weijden (senioren) en Jolanda Somers (junioren)
 • Kascommissie: Paul Brinkman en Victor Rauwerda
 • Sponsoren: jij?

Wil je een mailtje sturen naar een commissie?
Een overzicht van de e-mailadressen vind je op onze webpage CONTACT >