Clubhuis - info

Swift en PST hebben de samenwerking opgezocht ten behoeve van de toekomst van ons gezamenlijke sportpark!

Een projectgroep met vertegenwoordigers van Swift en PST heeft, in opdracht van de beide besturen, hard gewerkt aan een plan voor een toekomstbestendig, duurzaam clubhuis en een mooie buitenruimte daarvan – voor een fijn verblijf voor de leden van beide sportclubs en de buurt. 

Nieuwe clubhuis

De projectgroep is inmiddels gestart alle wensen naast elkaar te leggen: in samenwerking met een architect is een ontwerp gemaakt, er zijn verschillende afstemmomenten geweest met zowel het bestuur van Swift als van PST, de leden en de buurt zijn geïnformeerd en tijdens de ALV in 2021 zal er toestemming worden gevraagd aan de leden tbv het realiseren van de plannen voor 2022 en de financieringsconstructie. 

De komende tijd staat ons dus veel te doen en we betrekken graag de leden van beide clubs erbij. Want naast een nauwe samenwerking met de buurt, de gemeente Amsterdam, veldbeheerder SPACE en BSO, is een samenwerking met leden onmisbaar. Alleen zo maken we een écht gezamenlijk clubhuis. Zo denken we graag in werkgroepen samen na over de aansturing van de bouw, het interieur, de contracten en inkoop, de exploitatie, communicatie, et cetera.

Mocht je enthousiast willen meedenken en -doen, of heb je vragen, meld je dan vooral bij het bestuur.

Wij hebben zin in de komende tijd.
Samen maken we er iets moois van!