Bestuur

Het bestuur van PST wordt gevormd door:

 • Dick Vis (voorzitter)
 • Roy van Roosmaelen (penningmeester)
 • Lizet Elshof (algemeen)
 • Rick Vreman (algemeen)

Het bestuur wordt ondersteund door de onderstaande leden die ook deelnemen aan de bestuursvergaderingen:

 • Cora Hagendijk
 • Jolanda Somer

De verantwoordelijkheden van het bestuur zijn:

 • de huur van het sportpark
 • het onderhoud van de bezittingen
 • het overleg met betrokken instanties, zoals de gemeente en de KNLTB
 • de ledenadministratie en de communicatie met de leden waaronder een jaarlijkse Algemene Ledenvergadering
 • het financiële beheer van de vereniging
 • overige taken die gebruikelijkerwijs onder een verenigingsbestuur vallen

Het bestuur vergadert elke 4-6 weken. Elk lid van de vereniging kan een agendapunt inbrengen door een mailtje te sturen naar bestuur@tennisclubpst.nl. Het bestuur kan de indiener vragen het agendapunt mondeling toe te komen lichten.

Bestuur

Organisatie Overzicht