Contributie

Van onze penningmeester:
Verontschuldiging aan alle leden die hun contributie keurig op tijd hebben betaald maar toch een waarschuwing hebben gekregen. Dit is te wijten aan een nieuw contributiesysteem en toch niet helemaal feilloze computerprogramma's. 
We zijn hiervan op de hoogte en er wordt aan gewerkt. 
Voor wie echt nog niet heeft betaald: het kan nog, maar wacht niet te lang. Alvast dank!

Nieuws Overzicht